มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ประชุมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนา "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" >

โครงการอบรมสัมมนา "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา"

E-mail Print PDF

 alt

   สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" (คลิกอ่านรายละเอียด)

   เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยมีตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆเเละนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามทุกคณะวิชาเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

alt

alt

alt

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 11:25 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo