มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวความร่วมมือ MOU ระหว่าง ม.สยามกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและอี.เทค. >

MOU ระหว่าง ม.สยามกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและอี.เทค.

E-mail Print PDF

alt

     มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับ "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน" (คลิกอ่านรายละเอียด)

    โดย อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ... และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ "วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.)" โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม และวันจันทร์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมาตามลำดับ

    ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงแสดงเจตนารมณ์ และตระหนักถึงการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านการวิจัยร่วมกัน

alt

alt

Last Updated ( Friday, 03 February 2017 11:48 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo