มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

E-mail Print PDF

alt

 โครงการอนุรักษ์พลังงาน

๑.นโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยสยาม

๒.แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยสยาม

๓.แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

๔.คำสั่งแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารงานพลังงาน

๕.ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

๖.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานต่างๆ

๗.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ (เพิ่มเติม)

๘.การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดของมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ

    ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011”

๙.การอบรมหลักสูตร“การตรวจประเมินภายในการจัดการพลังงาน

     ISO 50001:2011”

๑๐.รูปฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร”

๑๑. VDO

๑๒.การประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน

      และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 8

๑๓. การประชุมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2559 

๑๔. Poster โครงการอนุรักษ์พลังงาน (Poster1 Poster2 Poster3 Poster4)

                         altaltaltalt

     

 

 

 

Last Updated ( Thursday, 07 September 2017 12:43 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo