มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา pre-semester 59 >

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา pre-semester 59

E-mail Print PDF

 alt  

    มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา pre-semester ปีการศึกษา 2559 (คลิกอ่านรายละเอียด)

  เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเติมพลังจากใจผู้บริหารถึงนักศึกษาใหม่ต่อด้วยการเสวนาจากคณาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามรุ่นพี่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสยามได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงมาร์ช มส. ปิดท้ายด้วยการแสดงของนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะการแสดง และอาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาไปที่ห้องเรียน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การลงทะเบียน และการแจกตารางเรียน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Thursday, 16 June 2016 11:27 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo