มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ประชุมสัมมนา สัมมนา "บทบาทของคณาจารย์และบุคลากร กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ" >

สัมมนา "บทบาทของคณาจารย์และบุคลากร กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ"

E-mail Print PDF

 alt

    มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...สู่ทศวรรษหน้า"  (คลิกอ่านรายละเอียด)

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามได้แนวคิด ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกียรติบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แตงอ่อน ใจมั่นตน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Friday, 10 June 2016 15:14 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo