มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ "ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ" >

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ "ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ"

E-mail Print PDF

 alt

       ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ" (คลิกอ่านรายละเอียด)

   ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี และชมการแสดงและการบรรเลงดนตรีไทยของเด็กและเยาวชน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก
     โครงการ "ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีไทย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป ดำเนินการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และได้เรียนดนตรีไทย จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

Last Updated ( Wednesday, 11 May 2016 10:59 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo