มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2015 International Conference on ICT and Knowledge Engineering >

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2015 International Conference on ICT and Knowledge Engineering

E-mail Print PDF

alt

     มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2015 International Conference on ICT and Knowledge Engineering ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (คลิกอ่านรายละเอียด)

    โดยมี รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เเละได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดการประชุมเเละร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย Prof.Dr. James G.Williams จาก University of Pittsburgh U.S.A โดยมีผู้ส่งบทความเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

alt

 alt

alt

alt

alt

alt

 alt

alt

alt

Last Updated ( Wednesday, 18 November 2015 12:16 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo