มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557

E-mail Print PDF

alt     

            มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คลิกอ่านรายละเอียด)

     ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี รศ.ชาญ ถนัดงาน ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ที่ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเเละผลงานของทางมหาวิทยาลัย การดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละสถานประกอบการที่มีความร่วมมือสหกิจศึกษากับทางมหาวิทยาลัยสยาม

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Tuesday, 17 November 2015 15:03 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo