มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

ความร่วมมือด้าน MBA กับมหาวิทยาลัยสยาม

E-mail Print PDF

 alt

      Prof.Dr. Shyue-Liang Wang รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย National University of Kaohsiung พร้อมด้วย Assoc Prof.Dr. Ming-Jang Weng ประธานศูนย์ Executive MBA และ Assoc.Prof. Dr. Shu-Chen Yang ผู้อำนวยการศูนย์ EMBA เข้าพบ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี (คลิกอ่านรายละเอียด)

       และหารือความร่วมมือด้าน MBA กับมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.วิจิตร สุพินิจ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รศ.ดร.ภคพล อนุฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติร่วมหารือด้วย

alt

alt

Last Updated ( Wednesday, 04 November 2015 14:38 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo