มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวงานวิจัย / พัฒนา อบรมผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ >

อบรมผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่

E-mail Print PDF

alt

    สำนักกิจการนักศึกษา จัดใหัมีการอบรมโครงการ "อบรมผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่"ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คลิกอ่านรายละเอียด)

   โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และให้โอวาท แนวคิด นโยบายอุดมศึกษา ตลอดระยะเวลา 2 วัน อาจารย์ธิติ ศิริสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และวิทยากรรับเชิญ อาจารย์สุคนธ์ สนธิ ได้ร่วมการบรรยายทางวิชาการควบคู่กับการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการกิจกรรมนักศึกษา คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ การแนะนำการเขียนโครงการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแกนนำนักศึกษารุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาและผู้แทนคณะวิชา เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการทำงานที่เป็นระบบร่วมกับผู้อื่น

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Monday, 13 July 2015 15:51 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo