มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home Media Siam Music >

siam music

E-mail Print PDF

เพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

1. ดนตรีบรรเลงและขับร้อง

2. ดนตรีบรรเลง

3. ขับร้อง

Siam University

เพลงที่ 1 มาร์ชมหาวิทยาลัยสยาม

เพลงที่ 2 สู่ขวัญวันใหม่

เพลงที่ 3 สยามคู่ไทย

เพลงที่ 4 เรือใบเหลืองน้ำตาล

เพลงที่ 5 ก้าวไปกับ มส.

เพลงที่ 6 ดอกฟ้าสยาม

เพลงที่ 7 รำวงสยาม

เพลงที่ 8 ลาแล้ว มส.

เพลงที่ 9 วันของเธอ

เพลงที่ 10 สยามเอย

เพลงที่ 11 สยามในดวงใจ

เพลงที่ 12 ดาวสยาม

เพลงที่ 13 สยามรวมใจ

เพลงที่ 14 มส.รวมพลัง

เพลงที่ 15 มาร์ทมหาวิทยาลัยสยาม (บรรเลง)

Last Updated ( Tuesday, 07 September 2010 15:15 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

join

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo