Banner
Siam University

มอบทุนการศึกษา


นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

เทอดพระเกียรติ"แม่แห่งชาติ"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ร่วมแสดงความยินดี "อันดับ 7 แม่โดมเกมส์"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

สมาคมฯ ร่วมพิธีบายศรีน้องใหม่ 53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

กิจกรรม อบรมการถ่ายภาพ "ภาพสวยด้วยมือเรา"

E-mail Print PDF


                 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม   จัดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ  หัวข้อ  " ถ่ายภาพสวย  ด้วยมือเรา "  เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2553 ณ ห้อง 602  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19  ชั้น 6   ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ กิตติวงธ์  ประทีปสว่างวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.คาเมร่า จำกัด  มาเป็นวิทยากร  โดยมีนายบุญเลิศ   เกิดสมเกียรติ  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม   ให้การต้อนรับและเปิดการอบรมครั้งนี้

Last Updated ( Thursday, 18 November 2010 12:02 ) Read more...
 

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน "คืนสู่เหย้าฯ 2553"

E-mail Print PDF


ซื้อบัตรเข้างานติดต่อได้ที่ โทร 02457 0068 ต่อ 02868 6000  ต่อ 108 151 มือถือ 08 1345 0333 โต๊ะจีน
บัตรราคา 450 บาท / คน

Last Updated ( Thursday, 18 November 2010 11:47 )
 

ราตรีสายสัมพันธ์ 53

E-mail Print PDF

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยามร่วมตีฆ้องเปิดงาน “ราตรีสายสัมพันธ์ 53” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฉลองบัณฑิตใหม่ และเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ คุณสุเมธ รอยกุลเจริญ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยามซึ่งได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Last Updated ( Sunday, 15 August 2010 13:52 )
 
Page 12 of 13

Special VDO