Banner
Siam University

มอบทุนการศึกษา


นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

เทอดพระเกียรติ"แม่แห่งชาติ"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ร่วมแสดงความยินดี "อันดับ 7 แม่โดมเกมส์"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

สมาคมฯ ร่วมพิธีบายศรีน้องใหม่ 53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

หล่อเทียนพรรษา

E-mail Print PDF


นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2558  ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้น โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Last Updated ( Monday, 03 August 2015 13:27 )
 

สมาคมศิษย์เก่า ม.สยาม จัดแรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-เขาใหญ่

E-mail Print PDF


ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานเปิดแรลลี่การกุศล มหาวิทยาลัยสยาม เส้นทางกรุงเทพฯ - เขาใหญ่  ประจำปี 2557  ซึ่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม โดยนายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายนที่ผ่านมา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมีการบริจาคสิ่งของ ทาสี จัดทำบอร์ดวันสันติภาพโลก บอร์ดอาเซี่ยน มอบทุนการศึกษา มอบกลองแก่วงพาเหรดนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านคลองดินดำ เขาใหญ่ และมีงานเลี้ยงคาวบอยไนท์ พร้อมการประกาศผลและมอบรางวัลต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนใหักับสภากาชาดไทยและสาธารณกุศล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและสภาวะเศรษฐกิจไทยด้วย

Last Updated ( Tuesday, 30 September 2014 13:08 )
 

ไหว้ครูประจำปี 2557

E-mail Print PDF

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่ามา เพื่อสืบสานประเพณีไทยในการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสาทความรู้และวิชา

 

Last Updated ( Tuesday, 30 September 2014 12:25 )
 
Page 2 of 13

Special VDO