Banner
Siam University

มอบทุนการศึกษา


นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

เทอดพระเกียรติ"แม่แห่งชาติ"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ร่วมแสดงความยินดี "อันดับ 7 แม่โดมเกมส์"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

สมาคมฯ ร่วมพิธีบายศรีน้องใหม่ 53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

สมาคมฯร่วม Big Cleaning Day

E-mail Print PDF

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกิจการม Big Cleaning Day ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญจัดขึ้นบนทางเท้าถนนเพชรเกษม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

 

รำลึก "ดร.ณรงค์" ผู้สถาปนา ม.สยาม

E-mail Print PDF

                 นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมในพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม ณ อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์

Last Updated ( Wednesday, 17 August 2011 11:47 )
 

นายกสมาคมฯ ร่วมพิธิเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติ ม.สยาม

E-mail Print PDF

              วันนี้เวลา 08.30 น. ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม แม่แห่งชาติ ซึ่ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้จัดมีขึ้น โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Last Updated ( Thursday, 11 August 2011 16:02 )
 
Page 9 of 13

Special VDO