Banner
Siam University

มอบทุนการศึกษา


นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

เทอดพระเกียรติ"แม่แห่งชาติ"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ร่วมแสดงความยินดี "อันดับ 7 แม่โดมเกมส์"

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

 

สมาคมฯ ร่วมพิธีบายศรีน้องใหม่ 53

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ...

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

E-mail Print PDF

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามในปี 2554-2555 จำนวน 2,693 คน ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติต์ เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา

Last Updated ( Wednesday, 14 August 2013 12:42 )
 

ร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ

E-mail Print PDF

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า ร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น จัดคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ดนตรีกาลสานสายใย ร้อยรวมใจไทย-ญี่ปุ่น" เิทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12

 

ชมงานสยามนิทัศน์-ตลาดนัดหลักสูตร 2012

E-mail Print PDF

นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมชมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร และงานสยามนิทัศน์ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยามเป็นประธานเปิด งานสยามนิทัศน์ และตลาดนัดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2012 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม แสดงผลงานคอนเส็ปต์ อุทยานการเรียนรู้ 5 แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ อุทยานการจัดการ อุทยานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานการสื่อสาร อุทยานวิศวกรรมศาสตร์ และอุทยาานวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นให้ความรู้สาระ ความบันเทิง ความสนุกสนานอย่างครบครัน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และัสัมผัสมหาวิทยาลัยสยามอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 2 วัน

Last Updated ( Tuesday, 19 March 2013 11:53 )
 
Page 5 of 13

Special VDO